Posts Tagged ‘revolving doors’

European Ombudsman calls for “revolving doors” register

Thursday, October 2nd, 2014

[In Dutch, translation here]

EU-Ombudsman dringt aan op draaideur-register

25 september 2014

img_3227_emily_oreillyDe instellingen van de Europese Unie moeten meer openheid geven over de besluitvorming en over onderhandelingen over handelsovereenkomsten, maar vooral over de uitstroom van Unie-ambtenaren naar de private sector. Dat stelde EU-Ombudsman Emily O’Reilly onlangs bij de presentatie van het jaarrapport 2013.

De Europese Ombudsman onderzoekt klachten over ‘wanbeheer’ bij de instellingen en organen van de Europese Unie. Hierbij valt te denken aan bestuurlijke onregelmatigheden, oneerlijkheid, discriminatie, machtsmisbruik, het uitblijven van een antwoord, de weigering gegevens mede te delen en onnodige vertragingen. Iedere burger van de EU en alle in de EU gevestigde organisaties kunnen een klacht indienen. De Europese Ombudsman kent ook de bevoegdheid om op eigen initiatief onderzoeken in te stellen. De aanbevelingen van de Ombudsman zijn niet bindend, maar oefenen wel druk uit op de betrokken instellingen. De Europese Ombudsman is volledig onafhankelijk (artikel 228 EU-Werkingsverdrag).

(more…)