Categories
Legal reform

“Little more than transparency” – MEPs criticise political ads regulation proposal

Unusually for political discourse, transparency is not considered the holy grail where targeted online political advertising is concerned.

Categories
Jurisprudence

ACELG scholar comments on recent access to documents case (Breyer v Commission)

330px-1475-ri-112-Patrick_Breyer_PiratenOn 27 February, the General Court of the EU delivered another ruling on the EU right of public access to documents. In case T-118/12 (Breyer v Commission), German Pirate Party member Patrick Breyer (pictured) took action against the Commission’s decision not to grant it access to documents, saying that these documents, being held by the Court, fell outside of the scope of the access law. While the Court ended up ruling otherwise, ACELG PhD Eljalill Tauschinsky points at an element of the case that is problematic nonetheless: the Court’s decision to make Breyer bear half of his own costs, to punish him for publishing documents pertaining to the court case on his website, thereby allegedly inviting readers to comment negatively and exert pressure on the Commission in an ongoing case. While a comparable situation occurred over 15 years ago in the Swedish Journalist Association case, Tauschinsky argues that Breyer was punished worse for a comparable breach.

The comment, posted on the ACELG blog, can be accessed here.

Categories
Jurisprudence

Processstukken inzake inbreukprocedures Commissie niet zonder meer uitgesloten van publieke toegang

Cross-post van het Expertisecentrum voor Europees Recht (ECER), Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

De Commissie mag een verzoek om openbaarmaking van de processtukken van een lidstaat in een infractieprocedure niet automatisch afwijzen omdat het stukken van het EU-Hof zijn. Het besluit om stukken vrij te geven moet worden genomen op basis van de bijzondere regeling in de Eurowob. Dat heeft het EU-Gerecht bepaald.

Het gaat om het arrest van het Gerecht van 27 februari 2015 in de zaak T-188/12, Patrick Breyer tegen de Commissie.

Breyer verzocht de Commissie om vrijgave van de door Oostenrijk bij het EU-Hof ingediende processtukken (memories) in de infractieprocedure die de Commissie tegen Oostenrijk had gevoerd over de implementatie van de dataretentierichtlijn ( zaak C-189/09).

Voor een uitgebreide bespreking van dit arrest zie de ECER-website. -MH