Categories
Jurisprudence

Processstukken inzake inbreukprocedures Commissie niet zonder meer uitgesloten van publieke toegang

Cross-post van het Expertisecentrum voor Europees Recht (ECER), Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

De Commissie mag een verzoek om openbaarmaking van de processtukken van een lidstaat in een infractieprocedure niet automatisch afwijzen omdat het stukken van het EU-Hof zijn. Het besluit om stukken vrij te geven moet worden genomen op basis van de bijzondere regeling in de Eurowob. Dat heeft het EU-Gerecht bepaald.

Het gaat om het arrest van het Gerecht van 27 februari 2015 in de zaak T-188/12, Patrick Breyer tegen de Commissie.

Breyer verzocht de Commissie om vrijgave van de door Oostenrijk bij het EU-Hof ingediende processtukken (memories) in de infractieprocedure die de Commissie tegen Oostenrijk had gevoerd over de implementatie van de dataretentierichtlijn ( zaak C-189/09).

Voor een uitgebreide bespreking van dit arrest zie de ECER-website. -MH